Checklist Eurom hetelucht

Eurom heteluchtverwarming

eurom heteluchtverwarming

Bedieningsinstructie:

 1. Kies een plaats voor de kachel die aan alle veiligheidsinstructies voldoet en zet hem op een vlakke, stabiele en horizontale ondergrond van onbrandbaar materiaal. Stekker niet in het stopcontact en stroomschakelaar op O (uit). 
 2. Sluit de gasfles aan, Engelse schroefdraad ( links om ) en open de gasfles. U doet dit met de drukregelaar een tang is niet nodig.
 3. Zet de regelknop ( draaiknop ) op de achterzijde op maximaal.
 4. Steek de stekker in het stopcontact en schakel de ventilator aan met de stroomschakelaar I ( aan ) op de zijkant, de ventilator moet nu draaien.
 5. Houd de gasknop aan de achterzijde ingedrukt en begin te ontsteken door op de ontstekingsknop op de zijkant te drukken.
 6. Bij ontsteken de knop nog 15 seconden ingedrukt houden alvorens los te laten.
 7. U kunt nu met de regelknop ( draaiknop ) in de gewenste stand.
 8.  Om het apparaat uit te schakelen sluit u de gaskraan van de gasfles en wacht u tot de vlam is gedoofd. Zet nu de stroomschakelaar op O (uit) en neem de stekker uit het stopcontact. Koppel tenslotte de gastoevoerslang los van de gasfles.  


Pas op! Het apparaat blijft na gebruik nog geruime tijd heet! Neem altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in werking is! 

waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies

 • Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatie  
 • Gebruik uitsluitend propaan- of butaangas en gebruik uitsluitend de aangesloten gasslang en gasregelaar. Draai de kraan van de gasfles na gebruik altijd goed dicht. 
 • Gebruik de kachel niet in de nabijheid van brandbare of explosieve materialen 
 • Gebruik de kachel niet op plaatsen met losse brandbare materialen (papier, houtsnippers, kruimels, glasvezels afval e.d.). Deze materialen kunnen door de kachel worden aangezogen en brand veroorzaken. 
 • Gebruik de kachel niet in erg stoffige ruimten. 
 • Houd aan de voorkant van de kachel voldoende vrije ruimte verwijderd van brandbare materialen als hout, kleding, plastic, papier, tentzeil enz., dit telt ook voor de achter- boven en zijkanten. Borg tentzeil/ plastic e.d. of neem extra afstand in acht zodat deze materialen nooit binnen genoemde afstanden kunnen komen. Plaats de kachel altijd op een vlakke, stabiele en horizontale ondergrond. Gebruik de kachel nooit op een houten- of andere brandbare ondergrond en controleer regelmatig of de ondergrond niet oververhit raakt; dat kan gevaar opleveren! 
 • Richt de kachel nooit op gasfles of gasslang. Gasfles en gasslang mogen zich nooit voor de kachel bevinden. Zoek altijd een veilige, stabiele plaats voor de gasfles. 
 • Blokkeer de in en uitlaat van de kachel nooit en gebruik geen slangen/buizen op de in- of uitlaat. 
 • Ontsteek de kachel alleen wanneer u een onbelemmerde werking van de ventilator heeft vastgesteld. 
 • Sluit de kachel uitsluitend aan op een geaard stopcontact 220-240V/50 Hz., beveiligd met een 30mA aardlekschakelaar. Gebruik alleen geaarde verlengkabels van voldoende vermogen. 
 • Laat een werkende kachel niet zonder toezicht. 
 • Een werkende kachel nooit verplaatsen, aanraken, of er onderhoud aan uitvoeren. Wanneer u de kachel wilt verplaatsen, controleren, schoonmaken, er onderhoud aan wilt uitvoeren of de gasfles wilt verwisselen, schakel hem dan eerst uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat de kachel afkoelen. 
 • Wanneer de kachel is uitgeschakeld altijd de stekker uit het stopcontact nemen. 

Neem nooit de stekker uit het stopcontact als de kachel nog brandt! 

 • Draai de gasfles onmiddellijk dicht wanneer u een storing, defect of gaslekkage constateert. Voer zelf geen reparaties uit maar laat uw kachel alleen door een gekwalificeerd persoon repareren en gebruik alleen originele onderdelen. 

PAS OP! De kachel (en i.h.b. kap en uitblaasopening) wordt tijdens gebruik extreem heet en kan verbrandingen veroorzaken. Raak hem tijdens en kort na de werking niet aan. Houdt mensen, dieren, kleding en brandbare stoffen op veilige